Kadzonzo - "Kom du vackra"


En SVERAK-diplomerad uppfödare

2011-12-16 blev S*Kadzonzo en SVERAK-diplomerad uppfödare.
Vad innebär detta? Här kommer ett citat från SVERAKs hemsida:

"Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring. Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning. Efter godkänt test ska en SVERAK-diplomerad uppfödare ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare."Giriama

Stamnamnet Kadzonzo

2009-05-07 registrerade vi stamnamnet S*Kadzonzo. Vi valde namnet eftersom det är Sokokekattens ursprungliga namn och med det ville vi visa på katternas Afrikanska ursprung. Dessutom är namnet coolt både i uttal och stavning :-)

Katterna fick namnet Kadzonzo av Giriamastammen som håller till vid den Kenyanska kusten i området där Sokokekatterna har sitt ursprung. Giriama har alltid känt till denna vackra och vilda katt och har inga problem att särskilja katterna från andra katter. Sokokekatterna har levt i närheten av människor men har uppstått och utvecklats utan någon mänsklig inblandning.


Vad betyder Kadzonzo


Genet
Det finns varierade förklaringar till vad Kadzonzo betyder. Först trodde man att det betydde "ser ut som bark" men det har en helt annan betydelse. Ordet Kadzonzo kommer från "kadzo" = "vacker" och "nzo" = "kom", med andra ord "kom du vackra".

I Kenya använder man ofta ett namn som fungerar som ett smeknamn eller titel på Swahili. Samtidigt har man ett annat mer formellt namn. "Kadzo" är ett exempel på ett sådant smeknamn. När man blir äldre överger man ofta smeknamnet till sitt mera formella namn som ofta är ett kristet namn.
Giriamastammen kallade både Sokokekatterna och Genets för Kadzonzo. En Genet ser ut som en blandning mellan katt och vessla men i övrigt har de ingenting gemensamt.

 

Hur kattrasen fick sitt nuvarande namn

Efter att de första katterna blev hittade av Jeni Slater 1978 så kom några till Gloria Moldrup i Danmark som började ett avelsprogram 1983. Under denna period gick Sokokekatterna under namnet "Afrikansk korthår".
Inte förrän efter att rasen blev godkänd av FIFe 1992 som den slutligen fick namnet Sokoke efter Sokoke-Arabukoskogen, platsen där katterna härstammar ifrån.


Info hämtad från Come Kuona International och deras information packet som lämnas ut till volontärer i Kenya.