Länkar

Länkar
Sokokekänkar
Kattlänkar
Blandade Sidor

Klicka på namnet på sidan för att komma dit.
 

Sokokelänkar

Här hittar du endast sidor som har med Sokokerasen att göra...
Namn Beskrivning
Kadzonzo Uppfödare av Sokoke i Mjölby, Östergötland. Vi har 4 fertila honor och 2 fertila hannar. Vi får 1-2 kullar per år.

Kasafari Uppfödare av Sokoke i Gnestad och är de som först hämtade hem Sokokekatter till Sverige. De har 1 fertil hanne och 2 fertila honor.

Kung Rane Uppfödare av Sokoke i Varberg, Halland med flera Sokoker varav en fertil hona.

Mystic Angel Ägare och blivande uppfödare i Stockholm som har en fertil hona.

Sokoke Breed Club Uppfödare av Sokoke där alla uppfödare presenterar sitt katteri, sina avelsplaner, kullar mm. Sidan är på engelska.

Sokoke Cat Fanciers Club En samlingsplats på facebook där alla Sokokeintresserade kan samlas.

 


 

Kattlänkar

Bra länkar att ha om allt möjligt som rör katter...
Namn Beskrivning
Pet Travel Store Blanketter och bra info när du reser eller skickar husdjur till andra länder i världen.

Pregnancy Calendar Engelsk sida där du skriver in datumet för parning och får en översikt över kissens graviditet. Mycket bra!

 


 

Blandade Sidor

Bra länkar till sidor av lite olika slag mm...
Namn Beskrivning
Att leva med Språkstörning En sida om språkstörning, vad det är och hur man som förälder kan hjälpa sitt barn. Du hittar exempel på pratlekar, rim, ramsor, sånger och spel.

Mormors Julstuga Hantverk av hög kvalitet! Tomtar, Vättar mm. till Jul

Sissel Blom Textil konst med inspiration från naturen och stor variation på textila tekniker.